کمیته تخصصی عکس های تاریخی » Blog Archive » گرامیداشت هفته عکس تاریخی در موزه عکسخانه شهر

به مناسبت روزعکس تاریخی و هشتادمین سالگرد درگذشت آنتوان سوریوگین نمایشگاهی از آثار عکاسی وی با همکاری کمیته عکسهای تاریخی و انجمن مجموعه داران ایران توسط آقای مهرداد اسکویی عکاس و فیلمساز وعضو کمیته عکسهای تاریخی انجمن مجموعه داران ایران در موزه عکسخانه شهر از تاریخ ۲۵ آذرماه تا ۱۴ دی ماه ۱۳۹۲ برگزار گردید.