کمیته تخصصی عکس های تاریخی » Blog Archive » برگزاری نمایشگاه عکس و نشست تخصصی به مناسبت گرامیداشت هفته عکس تاریخی

به مناسبت گرامیداشت هفته عکس تاریخی، نمایشگاهی از مجموعه شخصی عکسهای تاریخی ناصرالدین حسن زاده و کامران نجف زاده اعضاء کمیته عکسهای تاریخی انجمن مجموعه داران ایران در ساختمان آرشیو ملی ایران سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۲۷ آذرماه ۱۳۹۲ برگزار گردید.

همچنین نشست تخصصی “بررسی مسائل و مشکلات ساماندهی آرشیو عکس های تاریخی” از ساعت ۱۰ تا ۱۲ صبح ۲۷ آذرماه با همکاری پژوهشکده اسناد و سخنرانی رضا فراستی و کامران نجف زاده برگزار شد. لازم به توضیح است نمایشگاه و نشست تخصصی با همکاری سازمان ها و مراکز فوق برگزار گردید: پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران معاونت هنری، مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، سازمان کتابخانه ها موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، موزه عکسخانه شهر، انجمن مجموعه داران ایران، کارگروه پژوهش عکسهای تاریخی ایران و انتشارات ابریشمی