کمیته تخصصی عکس های تاریخی » تماس با ما

دفتر مرکزی: تهران، بلوار آیت الله کاشانی، برج البرز، طبقه۲، واحد۱۴
کد پستی:       ۱۴۸۱۸۴۶۵۶۷
تلفن:     ۴۴۰۷۴۴۶۴
فکس:     ۴۴۰۷۴۱۶۲

info@majmouedar.com

info@datkam.com