کمیته تخصصی عکس های تاریخی » دریافت فرم ها

فرم عضویت  – دریافت فرم

 

دریافت فرم شرکت در حراجی اینترنتی -قابلیت تایپ کردن را دارد.

دریافت فرم کتاب مجموعه داران ایران با فرمت :PDF

دریافت فرم کتاب مجموعه داران ایران با فرمت :WORD -قابلیت تایپ کردن را دارد.

.

دریافت فرم نظرسنجی  انجمن Pdf

دریافت فرم نظرسنجی  انجمن -Word  - قابلیت تایپ کردن را دارد.

.

دریافت فرم اطلاعات لازم برای عضویت در انجمن و شماره حساب ها

معرفینامه  الکترونیکی انجمن        – دریافت فرم

تبلیغات و تفاهم نامه تبلیغاتی       – دریافت فرم